Νέα εγκύκλιος ΥΠΕΣ για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

0

Με νέα Εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών δίνει και άλλες εφαρμοστικές οδηγίες που αφορούν στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.

Συγκεκριμένα δίνει οδηγίες στις Διευθύνσεις Προσωπικών των φορέων και των δομών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παρ.1και 2 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021, σχετικά με την υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων στο «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα», προκειμένου «να διευκολυνθούν οι Υπηρεσίες στην τήρηση των απαιτούμενων στοιχείων και να είναι δυνατή η παρακολούθηση εφαρμογής των προβλεπόμενων στις ως άνω διατάξεις μέτρων».

Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής θέματα:

1) Ορισμός Υπαλλήλων ως υπόχρεων εμβολιασμού.

– α) μαζική εισαγωγή όλων των Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσωπικού ως υπόχρεων για εμβολιασμό,

– β) εισαγωγή ενός ή περισσότερων μεμονωμένων Υπαλλήλων

2) Διαγραφή Υπαλλήλων ως υπόχρεων εμβολιασμού.

3) Υποβολή αίτησης στην Επιτροπή για απαλλαγή από την υποχρέωση εμβολιασμού.

4) Απαλλαγή Υπαλλήλων από την υποχρέωση εμβολιασμού με Απόφαση της Επιτροπής.

5) Υπόχρεος σε εμβολιασμό με Απόφαση Επιτροπής.

6) Αλλαγή τιμών σε ήδη καταχωρημένους Υπαλλήλους.

7) Εξαγωγή καταλόγου Υπαλλήλων υπόχρεων σε εμβολιασμό.

Share.

Comments are closed.