Νέα επιτροπή για μεγάλα έργα άνω των 30 εκατ. ευρώ

0

Στη δημιουργία μιας νέας κυβερνητικής επιτροπής, η οποία θα αναλάβει τον συντονισμό για τα μεγάλα έργα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών. Η επιτροπή θα εξετάζει έργα άνω των 30 εκατ. ευρώ, ενώ υποστηρικτικά θα μπορεί να αξιοποιείται και το ΤΑΙΠΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε:

• Επίσης εντάσσονται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού όλες οι υπό δημοπράτηση συμβάσεις παραχώρησης, τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία ή τα επενδυτικά ταμεία της Ε.Ε. (εφόσον ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ).

• Δικαιούχοι είναι υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι και οι εταιρείες που έχουν υπαχθεί στο «υπερταμείο», καθώς και οι δικαιούχοι των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

• Η «κυβερνητική επιτροπή μεγάλων έργων υποδομής» μετονομάζεται σε «κυβερνητική επιτροπή συμβάσεων στρατηγικής σημασίας» και αναλαμβάνει τον συντονισμό όλων των προαναφερθέντων. Η επιτροπή θα ιεραρχεί τα έργα που εντάσσονται στο εθνικό πρόγραμμα ανάλογα με το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής, το σχέδιο που υπέβαλε η χώρα στο Ταμείο Ανάκαμψης, τις προτάσεις στο ΕΣΠΑ κ.λπ., τη σπουδαιότητα των έργων και τον βαθμό ωριμότητάς τους.

Η κυβερνητική επιτροπή θα παρακολουθεί την εξέλιξη ή αναθεώρηση του προγράμματος, ενώ μπορεί να αναθέσει και στο ΤΑΙΠΕΔ την επίβλεψη ορισμένων έργων. «Κοινή συνισταμένη των διατάξεων, η βελτιστοποίηση των μεθόδων παρακολούθησης και υλοποίησης σημαντικών δημόσιων συμβάσεων, καθώς και η πλήρης εκμετάλλευση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, των πόρων του ΕΣΠΑ και η επίτευξη της μέγιστης μόχλευσης δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών εργαλείων», σχολίασε στη Βουλή ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής.

 

Share.

Comments are closed.