Νέες «επιδρομές» για το 2022 ετοιμάζει η ΑΑΔΕ - ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και γονικές παροχές στο μικροσκόπιο

0

Μπαράζ φορολογικών ελέγχων για τη μείωση της φοροδιαφυγής και την αύξηση της εισπραξιμότητας προγραμματίζει να διενεργήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το 2022, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα μπει φρένο στην πανδημία και θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς η αγορά.

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει:

25.000 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας, για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2.500 ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου. Θα ελεγχθούν δηλαδή υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών δωρεών και κληρονομιών.

Το σχέδιο όμως δεν σταματά εδώ καθώς χρησιμοποιώντας κεφαλαία του Ταμείου Ανάπτυξης θα αξιοποιηθεί πλήρως η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος ο εντοπισμός υποθέσεων φοροδιαφυγής μέσω της διασταυρώσεις όλων των εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων.

Το σύστημα, θα αντλεί δεδομένα από μία τεράστια δεξαμενή πληροφοριών και στοιχείων για τα εισοδήματα, την ακίνητη και κινητή περιουσία, τις δαπάνες, τις συναλλαγές, τις τραπεζικές κινήσεις.

Στη μάχη μπαίνει και το νέο πληροφοριακό σύστημα «Eispraxis» για να εντοπίσουν οφειλέτες που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους αλλά δεν το πράττουν και να προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης των χρεών.

Το νέο σύστημα θα σκιαγραφεί το προφίλ κάθε οφειλέτη, καθώς θα αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και την περιουσιακή του εικόνα από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis, ενώ εντοπισμός περιουσιακών στοιχείων θα γίνεται και μέσω του κτηματολογίου, του ΓΕΜΗ, του συστήματος άυλων τίτλων και κάθε πιθανής πηγής εντοπισμού εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ, αποκαλύπτουν ότι το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει:

-Περισσότερους από 700 ελέγχους σε τυχαίο δείγμα άμεσων επιστροφών φόρων.

-Ελέγχους σε περιπτώσεις μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ, αν και έχει σημειωθεί σημαντική δραστηριότητα.

-Διασταυρώσεις σε διαφορές μεταξύ συνολικών ετήσιων εκροών δηλώσεων ΦΠΑ με τα δηλωθέντα εισοδήματα του 2019. Θα αξιοποιηθούν και τα διαθέσιμα στοιχεία μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021.

-Διασταυρώσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχόμενων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές για μη δηλωθέντα εισοδήματα στις φετινές δηλώσεις εισοδήματος.

-Διενέργεια τουλάχιστον 7.200 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

-Ελέγχους αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις, σε συνδυασμό με τα στοιχεία που παρέχουν οι συναλλαγές με κάρτα. .

Όσον αφορά τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ο προγραμματισμός του 2022 προβλέπει:
-Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς

-Ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας με παρακράτηση και βεβαίωσης οφειλής

-Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων

-Ψηφιακή σφράγιση και αποσφράγιση οχημάτων άλλων χωρών

-Ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

-Υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων

-Επέκταση του εύρους των ηλεκτρονικών κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους (περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής άρσης και του περιορισμού κατασχέσεων)

-Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών

-Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση οφειλών και ρυθμίσεων. Αξιολόγηση χαρτοφυλακίου οφειλών και ρυθμίσεων - ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά οφειλετών.

-Νέο πλαίσιο ενημέρωσης για την τήρηση ρυθμίσεων. Προτεραιοποίηση λήψης αναγκαστικών μέτρων

-Εφαρμογή κινητών συσκευών για σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο ακινησίας

-Πιλοτική ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive) - πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου - ψηφιακή έκδοση σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους.

Share.

Comments are closed.