Νέες συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

0

Την πρόσληψη επτά υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι ν θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως τις 28/12/20

Η κατανομή των θέσεων:

ΠΕ Αρχαιολόγων 1

ΤΕ Μηχανικών 1

ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 1

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες 4

Share.

Comments are closed.