Νέο Εξοικονομώ 2021: 10 μονάδες αύξηση στην επιδότηση για πολυκατοικίες

0

Σημαντική αύξηση των ποσοστών επιδότησης των εκμισθούμενων κατοικιών, από το 40% σε έως και 65%, αλλά και δυνατότητα επιδότησης κατοικιών που αγοράστηκαν εντός του 2021, περιλαμβάνει το νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» το οποίο θα ανοίξει τις πύλες τους για αιτήσεις τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου και για 50 ημέρες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται για όλη τη χώρα ταυτόχρονα και χωρίς χρονική προτεραιότητα.

Θα δημιουργηθεί δημιουργία λίστας επιλαχόντων και θα διατεθούν 1 δισ. ευρώ συνολικά, ενώ περιλαμβάνεται και ειδικό πρόγραμμα 100 εκατ. για ευάλωτα νοικοκυριά, μονογονεϊκές, πολυτέκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ.

Βασικό κριτήριο θα αποτελεί η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας.

Έτσι, αναμένεται να γίνει η αναβάθμιση 50.000 κατοικιών, ενώ στόχος είναι να φτάσουν τις 600.000 έως το 2030.

Τα βασικά στοιχεία για το νέο πρόγραμμα, σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, είναι τα εξής:

Εκμισθωμένες-δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες:

Εάν ο ένοικος αποδέχεται και επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης της –κύριας- κατοικίας του, ο εκμισθωτής – πλήρης κύριος ή επικαρπωτής – μπορεί να υποβάλει αίτηση επιδότησης της ανακαίνισης σύμφωνα με τον Οδηγό του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια του ιδίου, η οποία επιδότηση κυμαίνεται από 40% – 65% .

Κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του 2021:

Στο πρόγραμμα μπορούν πλέον να ενταχθούν και κατοικίες που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν εντός του 2021, οι οποίες στο αρχικό κείμενο του Οδηγού εξαιρούνταν από την επιδότηση, επειδή ως έτος βάσης θεωρείτο το 2020, με σημαντικό δεδομένο ότι ο καταλληλότερος χρόνος εκτέλεσης των εργασιών από τον αγοραστή είναι αμέσως μετά την αγορά κατοικίας, οπότε αυτή είναι συνήθως κενή.

Κενές κατοικίες:

Ο εκμισθωτής – πλήρης κύριος ή επικαρπωτής – κατοικίας που κατά τη διάρκεια του 2020 και των δύο προηγουμένων ετών χρησιμοποιείτο ως κύρια κατοικία, είτε ενοικιαζόταν, είτε ιδιοκατοικείτο, είτε παραχωρείτο δωρεάν η χρήση της, και είναι σήμερα κενή, ή πρόκειται σύντομα να είναι, μπορεί να υποβάλει αίτηση επιδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας αυτής, με σημαντικό δεδομένο ότι ο καταλληλότερος χρόνος εκτέλεσης των σχετικών εργασιών είναι όταν αυτή είναι κενή.

Ενδιαφέρουσες γενικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση κατοικιών:

  • Αν η αναβάθμιση αφορά ολόκληρη πολυκατοικία το ποσοστό επιδότησης προσααυξάνεται κατά 10 μονάδες (σσ: δηλ. έως και 75% αντί 65% κατ’ανώτατο για ιδιοκτήτη και 85% αντί 75% για ενοικοιαστή ή άλλον ένοικο).
  • Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα οι ενοικιαζόμενες κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης, ή όσες χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.
  • Η κύρια χρήση της κατοικίας καταγράφεται στα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020). Αν για το έτος αναφοράς το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό) τότε λαμβάνονται υπόψη τα δυο προηγούμενα φορολογικά έτη (2019 και 2018). Αυτό ισχύει για όλες τις κύριες κατοικίες (είτε ενοικιάζονται είτε ιδιοκατοικούνται).
  • Στις ενοικιαζόμενες κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης επιδοτήσεων (200.000 €). Απαιτείται από τον Ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) η υποβολή δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοιπών συνιδιοκτητών (πλήρης κύριος, επικαρπωτής).
  • Επιπλέον, σε περίπτωση πολλών αιτήσεων του προγράμματος στο ίδιο πρόσωπο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης – ΑΙΕ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 80.000€ συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των αιτήσεών του. Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση είναι το παράρτημα ΧΙ του Οδηγού.

Share.

Comments are closed.