Οι ανατροπές στις αναστολές συμβάσεων του Φεβρουαρίου

0

Εκ των προτέρων πρέπει να υποβάλλουν οι εργοδότες τις ηλεκτρονικές καταστάσεις με τα ονόματα των εργαζομένων που θέτουν σε αναστολή σύμβασης

Όσες επιχειρήσεις εντάσσονται στη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ και θέτουν εργαζομένους μερικώς ή ολικώς σε αναστολή σύμβασης, καλούνται να προχωρήσουν σε προαναγγελτική δήλωση, με στόχο την πιο ορθολογική λειτουργία του συστήματος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

- Η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής. Ειδικά, όμως, για τις συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή από την 1η έως και την 5η Φεβρουαρίου 2021, προς διευκόλυνση των λογιστών, οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών-επιχειρήσεων υποβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός αυτού.

- Η προαναγγελία μπορεί να αφορά είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του Φεβρουαρίου είτε ολόκληρο το μήνα.

- Σε κάθε περίπτωση, κάθε μεταβολή της προαναγγελθείσας αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή, με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως.

- Η προσωρινή ανάκληση επίσης προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της μεταβολής.

Υπογραμμίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας, η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει τα αποτελέσματα της αναστολής σύμβασης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζομένους του.

Share.

Comments are closed.