Οι δεξιότητες του 2025

0

Οι δεξιότητες είναι οι ικανότητες που γίνονται καλά και πιο εξειδικευμένα, (The ability to do something well; expertise). Άρα, ικανότητες που μπορούν να εξελιχθούν.

Της Τόνιας Τσιρογιάννη*

Ικανότητα είναι κάτι με το οποίο γεννιόμαστε, π.χ. η ικανότητα να τρέχουμε, όμως δεν έχουμε όλοι τη δεξιότητα να γίνουμε δρομείς. Επομένως, οι δεξιότητες είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να εξελιχθούν, να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής πορείας.

Η πρόσφατη έρευνα του World Economic Forum (https://www.weforum.org/reports) ανέδειξε τις εξής δεξιότητες που θα έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι το 2025.

Με σειρά προτεραιότητας αυτές είναι η αναλυτική σκέψη και η καινοτομία, η ενεργητική ακρόαση, η επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η ανάλυση, η δημιουργικότητα και η πρωτοβουλία, η ηγεσία και η κοινωνική επιρροή, η χρήση της τεχνολογίας, ο προγραμματισμός, η ανθεκτικότητα και η ευελιξία, η επιχειρηματολογία.

Σε αρκετές από τις παραπάνω δεξιότητες φαίνεται ήδη η σπουδαιότητά τους σε σχέση με την κρίση της Covid19 και τις ανάγκες που ανακύπτουν κάθε μέρα σε διαχειριστικό επίπεδο, είτε αναφερόμαστε στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Ουσιαστικά η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη reskilling - επανεκπαίδευσης, που θα χρειαστεί να κάνει περίπου το 50% των εργαζομένων παγκοσμίως μέχρι το 2025. Η ανάπτυξη αυτών των νέων δεξιοτήτων μπορεί να διαρκεί από ένα έως πέντε μήνες.

Παραδείγματα εργασιών, των οποίων η ζήτηση θα αυξηθεί, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, big data, digital marketing, η ασφάλεια δεδομένων. Εργασίες, όπου η ζήτηση θα μειωθεί, είναι σχετικά με καταχωρήσεις, εργασίες καταμέτρησης προμηθειών, συναρμολόγηση και εργάτες εργοστασίων.

Επισημαίνεται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, από όσες θα χαθούν λόγω τεχνολογίας, ωστόσο, ο ρυθμός αυτός μειώνεται.

Υπολογίζεται ότι περίπου 85.000.000 δουλειές θα μετατοπιστούν από τους ανθρώπους στις μηχανές, ενώ 90.000.000 θέσεις θα δημιουργηθούν.

Τέλος, σχετικά με την online εκπαίδευση φαίνεται να είναι ακόμα στην αρχή αλλά διαφορετική για αυτούς που εργάζονται και για αυτούς που ακόμα είναι άνεργοι. Υπάρχει μία αύξηση στους αριθμούς αυτών που ψάχνουν ευκαιρίες για την online εκπαίδευση, με δική τους πρωτοβουλία.

Αυτοί που εργάζονται δίνουν περισσότερη έμφαση στην προσωπική τους εξέλιξη μέσω online εκπαίδευσης, ενώ αυτοί που δεν εργάζονται δίνουν περισσότερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες. Η ανάπτυξη λοιπόν των δεξιοτήτων αποτελεί την κυρίαρχη και αναγκαία τάση της εποχής.

* Σύμβουλος & Business Coach ΜμΕ/Startups

+302114094901
www.stellarlight.gr 

Share.

Comments are closed.