Ολοκληρώθηκε ο 28ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ

0

Με απόλυτη επιτυχία και υψηλή συμμετοχή ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή του 28ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-σης το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου 2021.

Οι συμμετέχοντες της πρώτης ημέρας ανήλθαν στους χίλιους πεντακόσιους έντεκα (1.511), της δεύτερης ημέρας στους χίλιους τετρακόσιους εξήντα έναν (1.461), ενώ της τρίτης ημέρας στους χίλιους τετρακόσιους εξήντα τέσσερις (1.464).

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστρια-κού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Πανεπιστη-μιούπολη και Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου).

Για τις ανάγκες του Διαγωνισμού χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 52 αίθουσες & αμφι-θέατρα, τα οποία είχαν οργανωθεί σε πέντε εξεταστικά κέντρα.

Επίσης, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μερίμνησε τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή του Εισαγωγικού Διαγωνισμού, όσο και για την άρτια οργάνωση και το αδιάβλητο της διαδικασίας, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο κύρος και την αξιοπιστία του διαγω-νισμού.

Share.

Comments are closed.