«Ομπρέλα» προστασίας στα ελληνικά ομόλογα από το «μπαζούκας» των €1,8 τρισ. της ΕΚΤ

0

«Ομπρέλα» προστασίας για τα ελληνικά ομόλογα αποτελεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να αυξήσει το ποσό επαναγιοράς ομολόγων έως το ύψος των €1,8 τρισ. και έως τον Μάρτιο του 2022!

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε τη διατήρηση των βασικών επιτοκίων του ευρώ στα ίδια επίπεδα και ταυτόχρονα αύξησε κατά €500 δισ. το όριο επαναγοράς των κρατικών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης. Η αύξηση αυτή υποδηλώνει και τους φόβους της ΕΚΤ σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία της Ευρωζώνης, όπου 6 χώρες παρουσιάζουν δημόσιο χρέος πολύ πάνω από το 100% του ΑΕΠ.

Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να διενεργεί τις αγορές μέχρι να κρίνει ότι η κρίση του κορονοϊού έχει λήξει, ενώ παρατείνεται η επανεπένδυση των ποσών από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023, αλλά και την αύξηση του συνολικού ποσού που οι αντισυμβαλλόμενοι μπορούν να δανείζονται στις πράξεις TLTRO III από το 50% στο 55% του χαρτοφυλακίου των επιλέξιμων δανείων τους. Οι τελευταίες εξελίξεις προμηνύουν νέα μείωση του κόστους δανεισμού σε όλες τις κατηγορίες κρατικών τίτλων.

Share.

Comments are closed.