ΟΤΕ: Άντεξε στο εννιάμηνο

0

Μικρή μείωση 0,8% παρουσίασαν το γ' τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE και διαμορφώθηκαν σε €1.003,6 εκατ. ενώ η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,9% στα €376,1 εκατ. όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν το Γ’ τρίμηνο του 2020 σε €148,8 εκατ., σε σύγκριση με €125,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019.

Αναλυτικά, ο ΟΤΕ ανακοίνωσε έσοδα Ομίλου στα €1.004 εκατ., μειωμένα κατά μόλις 0,8%, παρά την επίδραση της πανδημίας και αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA (AL) Ομίλου κατά 0,9%. Επιπλέον, κατέγραψε μείωση εσόδων στην Ελλάδα κατά 1,1% - εξαιρουμένων των υπηρεσιών roaming, αλλά και μείωση των εσόδων από υπηρεσίες κινητής κατά 8,1% - σχεδόν τα 2/3 της μείωσης σχετίζονται με υπηρεσίες roaming, ενώ οι υπηρεσίες λιανικής σταθερής παρέμειναν αμετάβλητες λόγω ισχυρών επιδόσεων στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στα €326 εκατ. αποτυπώνοντας την πτώση του roaming.

Ο ΟΤΕ παρουσίασε σταθερά έσοδα στη Ρουμανία σε ετήσια βάση (+0,2%). Αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 40,5%, καθώς οι πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους και έκτακτες προσαρμογές μετρίασαν την επίδραση της πανδημίας στα έσοδα. Επιπλέον παρουσίασε ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές στα €130 εκατ. στο τρίμηνο, αυξημένες κατά 7,1% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2019, ενώ διατηρήθηκε ο στόχος για Ελεύθερες Ταμειακές Ροές στα €350 εκατ. το 2020.

Ο όμιλος ανακοίνωσε ταυτόχρονα ότι προχωράει ο μετασχηματισμός των λειτουργιών του ΟΤΕ για την ενίσχυση της ευελιξίας, της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού προφίλ του, ενώ σημειώνει ότι η συμφωνία για την πώληση της Σταθερής στη Ρουμανία υποστηρίζει το στρατηγικό πλάνο του Ομίλου

 

Share.

Comments are closed.