Πάγωσαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη στο δημόσιο και τον Μάιο

0

Οι αναστολές πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων λόγω κορωνοϊού «ανέστειλαν» για άλλον ένα μήνα και την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην Εφορία.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία μειώθηκαν τον Μάιο, αν και αυτό προφανώς δεν είναι άσχετο με το γεγονός ότι οι περισσότερες πληρωμές φόρων της εποχής εκείνης μετατέθηκαν πλέον για…. το Πάσχα του 2021, αναφέρει το newmoney.

Με αυτό το δεδομένο πάντως, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν:

·  Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: € 105.457.879.930 το Μάιο έναντι € 105.639.104.091 τον Απρίλιο (μείωση κατά 0,17%).

·  Ανεπίδεκτα είσπραξης: € 22.217.860.019 το Μάιο έναντι  € 22.151.964 τον Απρίλιο  (αύξηση κατά 0,3%).

·  Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: € 83.240.019.910 έναντι  € 83.487.140.446 τον Απρίλιο  (μείωση κατά 0,3%).

·  Πλήθος οφειλετών: 3.854.181 έναντι 3.913.606  τον Απρίλιο (μείωση κατά 1,5%) => την αντίστοιχη περίοδο το 2019 (Μάιος)  ο συνολικός αριθμός οφειλετών ανερχόταν στους 3.842.108.

·  Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:

KPI 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ  
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 353.465.865
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 329.956.257
ΜΑΡΤΙΟΣ 183.569.065
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 146.570.566
ΜΑΙΟΣ                 164.927.674
5ΜΗΝΟ               1.178.489.426  

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 2018 2019 2020 2020/2019
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 353.465.865 -0,22%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 329.956.257 10,94%
ΜΑΡΤΙΟΣ 277.164.526         272.230.876  183.569.065 -32,57%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ               310.001.287 241.393.686         146.570.566 -39,28%
ΜΑΙΟΣ               261.073.964 244.263.816         164.927.674   -32,48%
5ΜΗΝΟ           1.294.981.868             1.165.270.871       1.178.489.426   1,13%

 

• Νέο ληξιπρόθεσμο:

1.  Σε ό,τι αφορά στο συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία της εφορίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

*  Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  2.531 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 3.136 εκ. (μείωση κατά 19,29%).

* Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 96 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 235 εκ. (μείωση κατά 59,14%)

*  Το 90 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΜΑΙΟΣ 2019 ΜΑΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι                       40.969.237                                    8.243.518 -80%
Εισόδημα                       23.667.364                                  12.626.514 -47%
Φόροι στην Περιουσία                         4.715.770                                    5.940.799 26%
Φ.Π.Α.                       53.413.382                                  30.400.141 -43%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ.                       36.059.901                                  10.773.661 -70%
Λοιποί έμμεσοι φόροι                         1.473.202                                    5.240.412 256%
Λοιπά Πρόστιμα – μη φορολογικά                       14.274.455                                    5.341.644 -63%
Δικαστικά έξοδα                       11.363.671                                    3.182.138 -72%
Καταλογισμοί                       17.732.897                                    2.274.673 -87%
                     203.669.879                                  84.023.501   -58,7%

2. Σε ό,τι αφορά στο συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

* Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  2.373 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2019 είχε φτάσει τα 2.927 εκ. (μείωση κατά 18,92%).

* Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 87 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 193 εκ. (μείωση κατά 54,92%)

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά στις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για το Μάιο  (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 73 εκ. (έναντι 106 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (85,25%) οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

ΜΑΙΟΣ 2019 ΜΑΙΟΣ 2020 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 9.281.334 10.828.226 16,7%
Εισόδημα 15.734.067 9.807.724 -37,7%
Φόροι στην Περιουσία 12.187.755 8.747.203 -28,2%
Φ.Π.Α. 62.421.766 32.288.023 -48,3%
ΣΥΝΟΛΟ 99.624.922 61.671.176 -38,1%

Share.

Comments are closed.