Παιδικοί σταθμοί: Aιτήσεις για 15.000 δημοσίους υπαλλήλους

0

H Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. προσκαλεί τις Μητέρες βρεφών και νηπίων, Μητέρες νηπίων με Αναπηρία, Άτομα τα οποία έχουν και ασκουν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών, που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Βρεφικούς, Παιδικούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν οι εργαζόμενοι/ες που

  1. είναι υπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού), με την προϋπόθεση ότι έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθεν ετήσιο εισόδημα για το φορολογικό ετος 2019, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις : α) 30.000 € για αιτούντες/σες που εχουν εως δύο (2) παιδιά β) 33.000 € για αιτούντες/σες που εχουν εως τρία (3) παιδιά γ) 36.000 € για αιτούντες/σες που εχουν εως τέσσερα (4) παιδιά και δ) 39.000 € για αιτούντες/σες που εχουν εως από πεντε (5) και άνω.
  1. είναι μισθωτοί/ες, αυτοαπασχολούμενοι/ες, οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Συγκεκριμενα, με συνολικό οικογενειακό εισόδημα: α)από τις 27.000,01 και εως τις 30.000 € για αιτούντες/σες που εχουν εως δύο (2) παιδιά β) από τις 30.000,01 και εως τις 33.000 € για αιτούντες/σες που εχουν εως τρία (3) παιδιά γ) από τις 33.000,01 και εως τις 36.000 € για αιτούντες/σες που εχουν εως τεσσερα (4) παιδιά και δ) από τις 36.000,01 και εως τις 39.000 € για αιτούντες/σες που εχουν εως από πεντε (5) και άνω.

Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται (στο 1, 2) και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα μεΑ , ανεξαρτήτως ηλικίας.

3. ανήκουν στις ανωτερω υπ’ αριθμ. 1 και 2 περιπτώσεις, εχουν τεκνα ηλικίας 4-5 ετών και διαμενουν σε δήμους, στους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η δίχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 4 Ν. 4704/202 «Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης», με το οποίο ανεστάλη κατ’ εξαίρεση μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης Αττικής και Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση όσοι:  είναι άνεργοι και άεργοι και είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση (με Αρ. Πρωτ. 9549) που δημοσίευσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στις 16.7.2020 στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2020 – 2021.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση”, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») και σύμφωνα με τις οδηγίες, που θα αναρτηθούν.

Share.

Comments are closed.