Πέντε θέσεις εργασίας στον ΓΟΕΒ Ορεστιάδας

0

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Ορεστιάδας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

  • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
  • έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους
  • έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν

Η υποβολή αιτήσεων λήγει την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021.

Η κατανομή των θέσεων:
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών 4

ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού 1

Share.

Comments are closed.