Πληρώνονται σήμερα αναστολές συμβάσεων, «Συν-Εργασία», Δώρο Χριστουγέννων

0

Αύριο καταβάλλονται 313,13 εκατ. ευρώ σε 662.123 δικαιούχους της ειδικής αποζημίωσης για τις αναστολές συμβάσεων του Ιανουαρίου, τον μηχανισμό "Συν-Εργασία" και το Δώρο Χριστουγέννων.

Ειδικότερα:

1.Για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας ανεστάλησαν τον Ιανουάριο του 2021, θα καταβληθούν 306,43 εκατ. ευρώ σε 623.557 δικαιούχους.

2. Σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για τον Δεκέμβριο 2020 θα καταβληθούν 5,89 εκατ. ευρώ σε 19.288 δικαιούχους για την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας

3.Η αναλογία Δώρου Χριστουγέννων για το Δεκέμβριο 2020 στο πλαίσιο του «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» που αφορά σε καταβολή 800.985 ευρώ σε 19.287 δικαιούχους.

4.Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 των Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού που είχαν εγγραφεί στο Μητρώο Καλλιτεχνών μέχρι την 10 η Ιανουαρίου 2021 θα καταβληθούν την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021.

 

Share.

Comments are closed.