Ποια μέτρα SOS ζητεί η ΓΣΕΒΕΕ από την κυβερνηση για τις επιχειρήσεις

0

Τα σημαντικά διαδικαστικά προβλήματα στο πλαίσιο προστασίας και συμμόρφωσης των πληττόμενων από την υγειονομική κρίση επιχειρήσεων, που χρήζουν άμεσης μέριμνας, επισημαίνει σε επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ προς τους κ.κ. Χρ. Σταϊκούρα Υπουργό Οικονομικών, Ιωάννη Βρούτση Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Θεόδωρο Σκυλακάκη Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο Υφυπουργό Οικονομικών και Νίκο Χαρδαλιά Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην επιστολή: εντοπίζονται πολλές ελλείψεις που δημιουργουν σοβαρά εμπόδια και δυσκολίες σε μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων σχετικά με την αναστολή λειτουργίας τους. Γι αυτό και η ΓΣΕΒΕΕ ζητεί τα εξής:

  1. Άμεση έκδοση ΚΥΑ με τους ΚΑΔ που αναστέλλουν την δραστηριότητα με κρατική εντολή και τους ΚΑΔ των πληττόμενων επιχειρήσεων για τον Οκτώβριο. Όπως αναφέρεται, υπάρχουν ασάφειες και διάσπαρτες διατάξεις στο τι ακριβώς ισχύει και πολλές επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει την δραστηριότητας τους και θέλουν να προχωρήσουν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας δεν γνωρίζουν στην κυριολεξία τι πρέπει να πράξουν. Ειδικά για τις αναστολές του Οκτωβρίου μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους ΚΑΔ θα πρέπει να δοθεί εύλογη παράταση.
  2. Μετακίνηση εργαζομένων. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6.11.2020 η δυνατότητα μετακίνησης των εργαζομένων μπορεί να πιστοποιείται είτε με βεβαίωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ είτε με Βεβαίωση τύπου Α από το forma.gov. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων που ενώ επέδειξαν τη βεβαίωση τύπου Α σε έλεγχο που τους διενεργήθηκε τελικά τους επιβλήθηκε πρόστιμο επειδή δεν είχαν την βεβαίωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Επιπλέον σε άλλες περιπτώσεις εργαζομένων που είχαν την βεβαίωση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τους επιβλήθηκε πρόστιμο μετά από έλεγχο γιατί δεν υπήρχε σφραγίδα εργοδότη. Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου πως σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ σε καμία από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν έπρεπε να επιβληθεί πρόστιμο θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν οι ελεγκτικές αρχές για το τι ακριβώς ισχύει και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί να ακυρωθούν.
  3. Έκθεση τεκμηρίωσης λειτουργίας επιχείρησης με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και τους εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας. Την Πέμπτη ανακοινώθηκε ότι στο εξής οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταρτίζουν έκθεση τεκμηρίωσης για το προσωπικό που δεν απασχολούν με καθεστώς τηλεργασίας και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα τα οποία προφανώς θα κρίνουν εάν οι λόγοι που παρατίθενται στην εκάστοτε έκθεση είναι επαρκής για να μην καταλογίσουν τα σχετικά πρόστιμα. Στην παρούσα συγκυρία είναι απολύτως αναγκαίο να μην επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις με επιπρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες στην προκειμένη περίπτωση θα επισύρουν πρόστιμα τα οποία θα βασίζονται σε υποκειμενικά κριτήρια. Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι η ρύθμιση αυτή δεν θα πρέπει να υιοθετηθεί και η σχετική απόφαση να μην εκδοθεί.
  4. - Επιστρεπτέα προκαταβολή 1-2-3 / Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. Για τις επιστρεπτέες προκαταβολές 1,2,3 οι δικαιούχες επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση μέχρι τις 30/11/2020 να εκδώσουν πιστοποιητικό μη πτώχευσης το οποίο όμως ακόμα δεν είναι σαφές που πρέπει να καταθέσουν. Εκτός από την εκκρεμότητα του αποσαφηνισμού της κατάθεσης του σχετικού δικαιολογητικού, είναι γεγονός πως η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού μη πτώχευσης από τα Πρωτοδικεία είναι μια αρκετά αργόσυρτη διαδικασία και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αρκετές επιχειρήσεις που κατά τ’ άλλα σωστά έλαβαν την χρηματοδοτική ενίσχυση να υποχρεωθούν να την επιστρέψουν.

Με βάση τα παραπάνω, η ΓΣΕΒΕΕ μέσω της επιστολής της προτείνεια τις εξής εναλλακτικές επιλογές κατά σειρά προτεραιότητας:

Α. Δεδομένου ότι οι πτωχεύσεις για το 2020 ήταν περίπου 150 προτείνεται η εφαρμογή σχετικής διασταύρωσης στοιχείων ώστε να εξεταστεί εάν κάποια από αυτές τις επιχειρήσεις έλαβε την ενίσχυση. Με αυτό το τρόπο η παροχή πιστοποιητικού μη πτώχευσης από όλες τις άλλες επιχειρήσεις θα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη αναγκαία

Β. Εκτός από το πιστοποιητικό μη πτώχευσης από το πρωτοδικείο να γίνει αποδεκτό ως εναλλακτικό δικαιολογητικό και το πιστοποιητικό γενικής χρήσης από το ΓΕΜΗ το οποίο μπορεί να εκδοθεί μέσα σε μια μέρα ψηφιακά.

Γ. Εάν καμία από τις προαναφερόμενες διαδικασίες δεν είναι εφικτή να υιοθετηθεί, τότε να παρατηθεί η υποχρέωση έκδοσης του πιστοποιητικού μη πτώχευσης από τα πρωτοδικεία τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2020.

Share.

Comments are closed.