Ποιες είναι οιανατροπές και τι αλλάζει στα έντυπα μετακίνησης των εργαζομένων

0

Αλλάζει από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου ο τρόπος έκδοσης και χρήσης των βεβαιώσεων μετακίνησης μέσω του συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ",  σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν όσοι μετακινούνται.

Στο εξής, οι εργαζόμενοι για τη μετακίνησή τους από και προς την εργασία τους θα πρέπει να έχουν τη βεβαίωση μετακίνησης (από το apografi.gov.gr για το Δημόσιο και από την Εργάνη για τον ιδιωτικό τομέα) και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους.

Ειδικότερα:

- Όλοι οι μισθωτοί, ανεξαρτήτως του πότε λήγει το έντυπο που έχουν στα χέρια τους, θα πρέπει να επανεκδώσουν τη βεβαίωση του συστήματος «Εργάνη» από τη Δευτέρα, με βάση τη νέα φόρμα εντύπου.

- Στο νέο έντυπο θα υπάρχουν ενσωματωμένοι «κόφτες» για τους εργαζόμενους σε αναστολή και τηλεργασία. Δηλαδή, με το που θα πληκτρολογούνται από τον εργοδότη τα στοιχεία ενός εργαζομένου που έχει προδηλωθεί σε τηλεργασία ή σε αναστολή, θα μπλοκάρει το σύστημα την έκδοση της βεβαίωσης μετακίνησης.          Η νέα βεβαίωση αναμένεται να έχει προσυμπληρωμένο το πραγματικό ωράριο εργασίας και τις δηλωμένες υπερωρίες, ενώ μέχρι σήμερα το πεδίο αυτό μπορούσε να το συμπληρώσει ο εργοδότης.

- Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του.

- Οι μισθωτοί πάντως, διατηρούν την εναλλακτική να μετακινούνται προς τη δουλειά τους με τη βεβαίωση τύπου Α από το forma.gov.gr, δυνατότητα που ίσχυσε και στο δεύτερο lockdown του Νοεμβρίου.

- Όπως ρητά αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ, βεβαιώσεις που έχουν δοθεί σε τηλεργαζόμενους και μισθωτούς σε αναστολή παύουν να ισχύουν από την ερχόμενη Δευτέρα 15/2.

- Στο ίδιο πλαίσιο καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και να υπάρχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο στους ελεγκτές στα στοιχεία τηλεργασίας και αναστολών.

Τι ισχύσει για τους ελεύθερους επαγγελματίες

και τους αυτοαπασχολούμενους

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα χρειάζονται υπεύθυνη δήλωση από την "ΕΡΓΑΝΗ" ή βεβαίωση τύπου Α αλλά και εκτύπωση από taxis φορολογικών στοιχείων και επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι μέχρι την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν προαναγγελθεί οι αναστολές των εργαζομένων στις κλειστές επιχειρήσεις, αλλά και η τηλεργασία του 50% των μισθωτών που μπορούν να δουλέψουν από απόσταση. Με τη βεβαίωση από το  forma.gov θα μπορούν να μετακινούνται επίσης εργάτες για γεωργικές εργασίες και οποιοσδήποτε άλλος δουλεύει με εργόσημο.

Πώς θα βγάλετε βεβαίωση

Η βεβαίωση μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.
  2. Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Share.

Comments are closed.