Ποιοι και πότε μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις για αναστολές συμβάσεων και μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

0

           Έως τις 31 Μαρτίου μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για ένταξη στο μηχανισμό ''Συν-Εργασία'' για τον τρέχοντα μήνα, ενώ έως τότε οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις για αναστολές συμβάσεων που αφορούν σε εργαζομένους, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ". Έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις Μαρτίου για ένταξη στον μηχανισμό. Οι επιχειρήσεις–εργοδότες καλούνται να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση για την Α’ φάση της αίτησης/δήλωσης ένταξης, στο πληροφοριακό σύστημα ''Εργάνη'', ενώ σημειώνεται ότι στον μηχανισμό εντάσσονται για τον μήνα Μάρτιο εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι έχουν προσληφθεί έως και 31 Ιανουαρίου 2021. Επιπλέον, είναι δυνατή η διαδικασία των ορθών επαναλήψεων των αιτήσεων/δηλώσεων ένταξης στον Μηχανισμό-Α’ φάση (στοιχεία μισθωτών) καθ’ όλη τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα υποβολής των δηλώσεων β' φάσης (οικονομικά στοιχεία μισθωτών) για τον Ιανουάριο και μόνο για εργαζομένους για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση Β΄ φάσης (οικονομικά στοιχεία μισθωτών) για τον ίδιο μήνα, καθώς επίσης και για τους εργαζομένους, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις πληρωμές της Β΄ φάσης.
  2. Από τις 10 έως τις 31 Μαρτίου, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις–εργοδότες για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα ''Εργάνη'' με την επιλογή της ειδικής περίπτωσης. Υπενθυμίζεται ότι μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση στο ''Εργάνη'' μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη τους.

Share.

Comments are closed.