Ποιοι θα πάρουν επιδόματα 112 εκατ. ευρώ την εβδομάδα που έρχεται

0

Καταβολές ύψους 112 εκατ. ευρώ περίπου θα γίνουν την εβδομάδα που έρχεται, καλύπτοντας επιδόματα, ενισχύσεις και παροχές για 172.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα:

1.Στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του, ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλλει:

- 10,7 εκατ. ευρώ περίπου σε 24.000 περίπου δικαιούχους για Επιδόματα Ασθενείας, Επιδόματα Μητρότητας, Αποζημίωση Εργατικού Ατυχήματος και Έξοδα Κηδείας (πρόκειται για τις λεγόμενες Παροχές σε χρήμα).

- 19 εκατ. ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οσον αφορά στις έκτακτες πληρωμές:

- 1,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 2.600 δικαιούχους λόγω της παράτασης των συντάξεων αναπηρίας

- 174.000 ευρώ θα καταβληθούν σε άλλους 2.257 δικαιούχους για πληρωμή ιατρικών επισκέψεων, φαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσθετης περίθαλψης και λοιπών παροχών ασθενείας.

  1. ΟΑΕΔ.

Για την περίοδο 15-21 Φεβρουαρίου, ο Οργανισμός θα καταβάλλει:

- 32 εκατ. ευρώ σε 84.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας

- 32 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για προγράμματα απασχόλησης

- 16 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

- 540.000 ευρώ σε 590 δικαιούχους για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Share.

Comments are closed.