Ποιους βάζει φέτος στο... μάτι η Εφορία

0

Μπαράζ ελέγχων και διασταυρώσεων προγραμματίζει για φέτος η Εφορία, όπως προκύπτει από την έκθεση που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή.

Έτσι, προγραμματίζονται χιλιάδες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εισοδημάτων, καταθέσεων και ακινήτων, αλλά και 200.000 φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι, τη φετινή χρονιά. Οι φορολογικοί έλεγχοι που προγραμματίστηκαν για φέτος καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση φυσικά στους κλάδους που φοροδιαφεύγουν καθ΄ έξιν και θα πρέπει να βεβαιωθούν πρόστιμα ύψους, τουλάχιστον 1,3 δισ. ευρώ. Οι έλεγχοι θα γίνουν παρά την πανδημία και τους περιορισμούς που επιβάλει, καθώς όπως αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα ο κ. Πιτσιλής, έχουν γίνει οι κατάλληλες προσαρμογές, στο ανθρώπινο δυναμικό, στα ηλεκτρονικά συστήματα και συνολικά στο ελεγκτικό έργο.

Η ΑΑΔΕ διαμηνύει στο προσωπικό της, ότι ο στόχος για φέτος είναι η είσπραξη εσόδων ύψους 49,68 δισ. ευρώ, όπως προβλέπει ο προϋπολογισμός. Επίσης αναφέρει, ότι από τα ληξιπρόθεσμα χρέη θα πρέπει να εισπραχθούν τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ, προφανώς με αναγκαστικά μέτρα, όπως οι κατασχέσεις καταθέσεων.

Σύμφωνα με το πλάνο της ΑΑΔΕ φέτος θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθοι φορολογικοί έλεγχοι:

Ολοκλήρωση τουλάχιστον 23.000 φορολογικών ελέγχων από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

Βεβαίωση φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ από ελέγχους και διασταυρώσεις που θα διενεργηθούν εντός του έτους 2021. Στο ποσό αυτό δεν συνυπολογίζονται τα αυτοτελή φορολογικά πρόστιμα.

Διενέργεια από τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ερευνών σε τουλάχιστον 800 υποθέσεις.

Έκδοση 15.000 πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Διενέργεια διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

Διενέργεια 46.720 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. και τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Διενέργεια τουλάχιστον 44.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και 22.000 ελέγχων δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχων (Κ.Ο.Ε.).

Διενέργεια 12.400 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

Διενέργεια τουλάχιστον 9.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

Αναβάθμιση κριτηρίων του τελωνειακού Risk Analysis.

Έλεγχος - αξιολόγηση της λειτουργικότητας του συστήματος και διαδικασιών εντοπισμού νοθευμένων αλκοολούχων (LOTIFY) και καταγραφή απαιτήσεων για την Α.Α.Δ.Ε..

Διενέργεια 400 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων

Εργαστηριακός έλεγχος τουλάχιστον 24.000 δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, νερών (εκτός αυτών του προγράμματος ΕΣΠΑ), ενεργειακών προϊόντων, πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και περιβαλλοντικών δειγμάτων, με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς την ισχύουσα νομοθεσία.

Ολοκλήρωση της επέκτασης των λειτουργιών του Ο.Π.Σ. ELENXIS στις παρακάτω φορολογίες:

α. Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας

β. Ετήσιο τέλος χώρου καπνιζόντων

γ. Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

δ. Τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης

ε. Φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία/ ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Από την άλλη πλευρά, προγραμματίζονται 158.000 φορολογικοί και τελωνειακοί έλεγχοι καθώς και έρευνες, ενώ σε ότι αφορά στους οφειλέτες της Εφορίας, θα εφαρμοστούν αυτοματοποιημένες διαδικασίες ενημέρωσης τους ενώ για την πληρωμή των φόρων σύντομα θα γίνονται αποδεκτές και οι κάρτες εξωτερικού. Το σχέδιο της ΑΑΔΕ για εφέτος περιλαμβάνει επίσης τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Taxis και τη λειτουργία του MyData, με τα ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία γίνονται υποχρεωτικά από την 1η Ιουλίου 2021.

Παράλληλα ετοιμάζει νέες ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις

Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2021 περιλαμβάνει:

- Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 49,685 δισ. ευρώ.

- Εισπράξεις τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης.

- Υλοποίηση Αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων.

- Προσαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων της ΑΑΔΕ, TΑXIS, TAXIΣNET, ICISNET, ELENXIS και διασύνδεση με το νέο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών (EISPRAXIS).

- Ολοκλήρωση τουλάχιστον 23.000 φορολογικών ελέγχων από τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

- Συνολική βεβαίωση από διενεργηθέντες ελέγχους και διασταυρώσεις εντός του έτους 2021 1,3 δισ. ευρώ, εξαιρουμένων των αυτοτελών φορολογικών προστίμων.

- Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 800 υποθέσεων ερευνών.

- Έκδοση 15.000 πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

- Διενέργεια διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.

- Διενέργεια 46.720 μερικών επιτόπιων ελέγχων από ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ.

- Ολοκλήρωση λειτουργίας myDATΑ

- Υποστήριξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

- Διασύνδεση Ταμειακών με ΑΑΔΕ

- Διενέργεια τουλάχιστον 44.000 ελέγχων δίωξης από τα Τελωνεία και 22.000 ελέγχων δίωξης από τις ΚΟΕ.

- Διενέργεια 12.400 εκ των υστέρων ελέγχων από τα Τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.

- Διενέργεια τουλάχιστον 9.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-RAY.

- Αναβάθμιση κριτηρίων του Τελωνειακού Risk Analysis.

Παράλληλα δρομολογούνται νέες ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων όπως:

- Ψηφιοποίηση δηλώσεων φορολογίας Κεφαλαίου.

- Ψηφιοποίηση Μητρώου.

- Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Webservice) με πιστωτικά Ιδρύματα για περιορισμό υπερεισπράξεων.

- Πίστωση των κεντρικών επιστροφών Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων που είναι ενήμερα χωρίς αίτηση.

- Διαδικασίες και ενέργειες για την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.

- Ψηφιακή Σφράγιση και Αποσφράγιση Οχημάτων άλλων χωρών.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει επίσης νέα εργαλεία επικοινωνίας με τους φορολογούμενους με την ανάπτυξη εφαρμογής (application) κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της αλλά και την ολοκλήρωση της ανάπτυξης στο περιβάλλον του ELENXIS των παρακάτω φορολογιών:

Share.

Comments are closed.