Πόθεν έσχες: Λήγει η προθεσμία για τις δηλώσεις – Προσοχή στα πρόστιμα

0

Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της παράτασης της υποβολής δηλώσης πόθεν έσχες 2020, καθώς η Παρασκευή 31 Μαρτίου 2021 θεωρείται η τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Για το λόγο αυτό, οι υπόχρεοι καλούνται να πραγματοποιήσουν τη δήλωση πόθεν έσχες, ειδάλλως θα έρθουν αντιμέτωποι με «τσουχτερά» πρόστιμα. Υπενθυμίζεται, ότι η παράταση για τις δηλώσεις δόθηκε στο πλαίσιο της πανδημίας του κορωνοϊού και οι υπόχρεοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την τελευταία ημέρα του Μαρτίου στην πλατφόρμα pothen.gr.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υπόχρεοι

Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pothen.gr, οι υπόχρεοι θα πρέπει να επιλέγουν με προσοχή το έτος αλλά και το είδος (αρχική – ετήσια) της δήλωσης που θέλουν να υποβάλλουν καθώς η εκ παραδρομής επιλογή λανθασμένου έτους, π.χ. ΔΠΚ 2019 αντί ΔΠΚ 2020 ή η επιλογή Αρχικής αντί Ετήσιας Δήλωσης, δεν εκπληρώνει τη σχετική τους υποχρέωση.

Την ένδειξη Αρχική Δήλωση 2020, επιλέγουν οι υπόχρεοι που για πρώτη φορά αποκτούν την ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους. Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής και περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία του υπόχρεου κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας υπόχρεου και όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της Αρχικής Δήλωσης.

Την ένδειξη Ετήσια Δήλωση 2020, επιλέγουν οι υπόχρεοι που εντός του ελεγχόμενου έτους (δήλωση του φορολογικού έτους 2019) απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν ιδιότητα και στην οποία αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός του φορολογικού έτους 2019, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση τους κατά την 31-12-2019.

Πότε οι υπόχρεοι έρχονται αντιμέτωποι με «τσουχτερά» πρόστιμα

  • Για όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμα τη δήλωση ή υποβάλλουν ανακριβή δήλωση, ή δεν υποβάλλουν καθόλου δήλωση Πόθεν Εσχες, προβλέπονται «τσουχτερά» πρόστιμα ή και φυλάκιση για τους παραβάτες.
  • Ειδικότερα, σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής ως και 30 ημέρες από την παρέλευση της προθεσμίας η δήλωση γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο μετά από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 200 ευρώ.
  • Μετά την πάροδο των 30 ημερών η υποβολή επιτρέπεται ύστερα από πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου 800 ευρώ.
  • Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο 60 ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής (αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ.

Share.

Comments are closed.