Πρακτική Άσκηση στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΈ

0

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ(FRA) ανακοίνωσε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για Ρομά που γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά, έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και εργάζονται τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια σε συναφές πεδίο ή έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

–Παροχή υπηρεσιών

–Τεχνική υποστήριξη

–Γραμματειακή υποστήριξη

Στόχος είναι οι ισότιμες ευκαιρίες για όλους και η εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι υποψήφιοι.

https://bit.ly/2SUSM5v(https://fra.europa.eu/en/vacancy/2021/call-applications-roma-traineeship-programme-2021-2022)

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού: https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/roma-traineeship

Share.

Comments are closed.