Προκήρυξη θέσεων Γενικής Διεύθυνσης στην ΕΛΣΤΑΤ

0

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ:

A) Προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, για τη Γενική Διεύθυνση Στατιστικών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Β) Προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την πλήρωση μίας (1) θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, για τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Share.

Comments are closed.