Προσλήψεις 10 καθαριστών στο Δήμο Σκιάθου

0

Ο Δήμος Σκιάθου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Οι θέσεις είναι: 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και 8 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ηλεκτρονικά στο mail:gr.prosopikou@n-skiathos.gr και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Δήμος Σκιάθου, Νικοτσάρα 12, Τ.Κ.37002 Σκιάθος απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού,υπόψη της κας Μπαλαλά Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2427 3 50137) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα (16/7/2021) της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης για την πρόσληψη του προσωπικού, δηλ. έως 29/7/2021.

Share.

Comments are closed.