Προσλήψεις 2 συμβασιούχων στο Δ. Αστυπάλαιας

0

ΑΣΕΠ: Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αστυπάλαιας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6
και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Αστυπάλαιας, Χώρα Αστυπάλαιας, Τ.Κ. 85900 Ν. Δωδεκανήσου,
απευθύνοντας την στο Πρωτόκολλο, υπόψη κου Καλή Ανδρέα (τηλ. επικοινωνίας:
22433 60030).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων

Share.

Comments are closed.