Προσλήψεις 3 ατόμων στην ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής

0

Η ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Ανασκαφικές και λοιπές αρχαιολογικές εργασίες» του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Καρελλάς», στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης, έως την λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Share.

Comments are closed.