Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Ξάνθης

0

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5002534 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020», στο Δήμο Ξάνθης.

Share.

Comments are closed.