Προσλήψεις 3 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δ. Ιεράπετρας

0

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας  πρόσληψη, τριών (3) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωσή, για την υλοποίησή των Προγραμμάτων «Άθλησής για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από τις 13/11/2020 »εως και τις 26/11/2020 (εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημέρα δημοσίευσης
της παρούσας στον τοπικό τύπο) αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ.Κ 72200, Ιεράπετρα Ν. Λασιθίου, απευθύνοντας την στο Πρωτόκολλο του Δήμου, υπόψη κας Λιαπάκη Εμμανουέλας email: liapaki@ierapetra.gov.gr (τηλ. επικοινωνίας: 2842340363, 2842340360,).

Share.

Comments are closed.