Προσλήψεις 534 γιατρών στα νοσοκομεία

0

Υπεγράφη πριν από λίγες μέρες από τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, νέα απόφαση για την πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ σε Νοσοκομεία, Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας και Κέντρα Υγείας ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ). Η απόφαση αφορά στην πλήρωση 534 θέσεων με στόχο την κάλυψη αναγκών, όπως ζητήθηκε από τις 7 Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

Οι νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα και ήδη καποια νοσοκομεία έχουν δημοσιευσει σχετικές προκηρύξεις. Πιο αναλυτικά, σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή 13 προκήρυξες για τη  πρόσληψη 64 γιατρών σε νοσοκομεία της Αθήνας και της επαρχίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 έως τις 7 Οκτωβρίου και ώρα 12:00.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση των ως άνω θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ είναι τα εξής: 1) Αίτηση – δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctor.moh.gov.gr 2) Αρχείο pdf ή jpeg (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png (χωρητικότητας μέχρι 2ΜΒ) του πτυχίου.3) Αρχείο pdf ή jpeg (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png (χωρητικότητας μέχρι 2ΜΒ) με την απόφαση άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος. 4) Αρχείο pdf ή jpeg (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png (χωρητικότητας μέχρι 2ΜΒ) της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας. Για την κατάληψη θέσης ιατρού ΕΣΥ απαιτείται: α)για το βαθμό Επιμελητή Β’, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας, β) για το βαθμό Επιμελητή Α’, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια. 5) . Αρχείο pdf ή jpeg (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png (χωρητικότητας μέχρι 2ΜΒ) με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα, ο συνολικός χρόνος άσκησής της και για τους οδοντιάτρους αντίστοιχη βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου. 6) Αρχείο pdf ή jpeg (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png (χωρητικότητας μέχρι 2ΜΒ) του Πιστοποιητικού γέννησης ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών. 7) Αρχείο pdf ή jpeg (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png (χωρητικότητας μέχρι 2ΜΒ) της βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητες και έχει εκδοθεί από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας. 7) Αρχείο pdf ή jpeg (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png (χωρητικότητας μέχρι 2ΜΒ) βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου για διορισμό ιατρού.

Share.

Comments are closed.