Προσλήψεις οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων

0

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πέντε 5 άτομα Δ.Ε ειδικότητας Οδηγών σχολικών λεωφορείων και πέντε 5 άτομα Δ.Ε ειδικότητας Συνοδών πλήρους απασχόλησης και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 30/6/2022 για τις ακόλουθες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021

Ηλικία: Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως και 65 ετών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mail@kmaked.pde.sch.gr
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση
Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονία Λεωφ Γεωργικής Σχολής 65 T.K 57001 θέρμη θεσ/νίκης υπόψη κ Στεφανόπουλου Παναγιώτη.

Share.

Comments are closed.