Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους

0

Με πέντε υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 5μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως τις 08 Ιανουαρίου 2021

Η κατανομή των θέσεων: 
ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης (Ημερήσιοι) 4

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας 1

Share.

Comments are closed.