Προσλήψεις στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού

0

Η ΔΗΜΟTIKH ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ) ανακοινωνει οτι θα προσλάβει καλλιτεχνικό-εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σκοπό την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της επιχείρησης, το οποίο θα αμείβεται αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για το έτος 2020-2021, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

1. ΔΥΟ (2) ΠΕ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2. ΕΝΑ (1) ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης – Ψυχικού (Δ/νση: Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης στις εφημερίδες, δηλαδή έως και την 12/10/2020 (Υπεύθυνη: κ. Αρετή Αναστασίου).

Share.

Comments are closed.