Προσλήψεις στον ΟΠΑΠ

0

Εκπροσώπους Τεχνικής Υποστήριξης για τα πρακτορεία ΟΠΑΠ προτίθεται να προσλάβει η εταιρεία CQS SA.

Oι υπάλληλοι θα απασχολούνται 8ωρο και πέντε μέρες την εβδομάδα με κυλιόμενο ωράριο.

Η εταιρεία προσφέρει μηνιαίο μισθό υψηλότερο από τον ισχύοντα βασικό και σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.Εργασία στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΟΠΑΠ και δυνατότητα τηλεργασίας μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
Απαραίτητα Προσόντα
:

 • Πτυχίο Πληροφορικής ή και Δικτύων ή συναφούς αντικειμένου ή
 • Τουλάχιστον ένα (1) έτος εργασιακής εμπειρίας σε τηλεφωνικό κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική προσέγγιση
 • Άριστη χρήση Η/Υ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες υποψηφίους.

Η Εταιρία προσφέρει:

 • Μηνιαίο μισθό υψηλότερο από τον ισχύοντα βασικό.
 • Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης εντός του Ομίλου ή στον ΟΠΑΠ
 • Ολοκληρωμένη εισαγωγική εκπαίδευση και συστηματική υποστήριξη κατά τη διάρκεια προσαρμογής
 • Εργασία στις κτηριακές εγκαταστάσεις του ΟΠΑΠ και δυνατότητα τηλεργασίας μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο
Τηλ: 213 011 8158 (Τμήμα Προσλήψεων)
Fax: 210 2884448

Share.

Comments are closed.