Πρόσληψη για ένα έτος στο ΚΥΑΔΑ Αθηναίων

0

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα δημοσιογράφο, για την κάλυψη αναγκών του, ανακοινώνει το ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων , που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διαχείριση της επικοινωνίας ,σύνταξη κειμένων με σκοπό την προώθηση των προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ και των δράσεων για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Share.

Comments are closed.