Πρόσληψη στο Δήμο Πειραιά

0

Ο Δήμος Πειραιά ανακοινωνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου για ένα (1) άτοµο για την υλοποίηση του έργου «Collaborative production for the circular economy; A community approach» ή «Pop -Machina» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος HORIZON2020.

Η Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτοµο – Στέλεχος παροχής υπηρεσιών στον τοµέα «Αρχιτεκτονική & Ψηφιακός Σχεδιασµός».

Share.

Comments are closed.