ΡΑΕ: Πρόσληψη ορκωτών για ελέγχους στοιχείων από Διαχειριστές και ΔΕΗ

0

Στην πρόσληψη ορκωτών ελεγκτών λογιστών προχωρά ή ΡΑΕ με στόχο να ελεγχθούν τα στοιχεία που παρέχονται από τους Διαχειριστές και τη ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, μετά από αίτημα των Διευθύνσεων Ανάλυσης Συστημάτων και Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής και Διεθνών Διασυνδέσεων κρίθηκε αναγκαία η έγκριση δαπάνης που αφορά στην παροχή υπηρεσιών από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για τον έλεγχο στοιχείων που παρέχονται εκ μέρους των Διαχειριστών και της ΔΕΗ. Η «πατρότητα» του αιτήματος, μάλιστα, εκτιμάται ότι προσδιορίζει σε ένα βαθμό και το εύρος των στοιχείων, τα οποία θα ελεγχθούν σε βάθος.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 25 Ιουνίου υπήρξε πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την εταιρεία «Zephyros Partners», η οποία και την κατέθεσε στις 12 Ιουλίου.

Στη συνέχεια έγινε η αξιολόγηση της προσφοράς και υποβλήθηκε η εισήγηση των Διευθύνσεων Ανάλυσης Συστημάτων και Ρύθμισης και Εποπτείας Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής και Διεθνών Διασυνδέσεων για την απευθείας ανάθεση του εν λόγω έργου στη συγκεκριμένη εταιρεία, με τίμημα 29.520 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ).

Όπως σημειώνεται μάλιστα στη σχετική απόφαση, «η ανωτέρω εταιρεία διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση σε χρηματοοικονομικά θέματα και στη διενέργεια του τακτικού ελέγχου». Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία με την επωνυμία «Zephyros Partners Συμβουλευτική Α.Ε.», με βάση τα επίσημα στοιχεία, έχει συσταθεί στις 16 Απριλίου 2021.

Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών και η διοίκησή της θα διενεργηθεί από τα αρμόδια στελέχη των παραπάνω Διευθύνσεων, ενώ έχει ήδη συσταθεί επιτροπή παραλαβής του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι η ηγεσία της ΡΑΕ έχει διαμηνύσει προς όλους τους συμμετέχοντες στις ενεργειακές αγορές ότι θα εφαρμόσει και θα εντείνει τον εποπτικό της ρόλο, ενώ έχει προαναγγείλει δραστικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των όποιων στρεβλώσεων παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα.

Υπό αυτό το πρίσμα, θεωρείται εύλογη η υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους όχι μόνο επί του προκειμένου, δηλαδή των στοιχείων που χορηγούνται από τους Διαχειριστές και τη ΔΕΗ, αλλά και από τους άλλους φορείς και τις εταιρείες ενέργειας.

Share.

Comments are closed.