Ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στην Παιδεία

0

Οι αλλαγές που θα έρθουν τις επόμενες ημέρες στα ελληνικά Πανεπιστήμια συντελούν την μεγαλύτερη και πιο ριζοσπαστική μεταρρύθμιση στην Παιδεία από την εποχή της μεταπολίτευσης.

Του Καρόλου Σκιάνη*

Μετά από πολλές δεκαετίες στασιμότητας στις περισσότερες πτυχές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το νέο Νομοσχέδιο βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα τόσο του Έλληνα φοιτητή όσο και του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού.

Με τον νέο τρόπο εισαγωγής στα ιδρύματα, διορθώνονται τα κακώς κείμενα του παρελθόντος όπου παρατηρούνταν περιπτώσεις εισαγωγής οι οποίες αδικούσαν και τους μαθητές αλλά και τα ίδια τα Πανεπιστήμια. Επιτέλους το μηχανογραφικό δεν θα είναι ένα χαρτί με ατελείωτες επιλογές αλλά το κάθε ίδρυμα θα έχει λόγο στην διαδικασία της εισαγωγής, μέτρο το οποίο θα δημιουργήσει μια αμφίδρομη σχέση μαθητή - Πανεπιστημίου με απώτερο στόχο την βελτίωση και την κινητροδότηση αμφοτέρων.

Περνώντας τώρα στις ίδιες τις σχολές, ήρθε η ώρα που τα Πανεπιστήμια επιστρέφουν εκεί που ανήκουν. Μετά από ουσιαστικό διάλογο με την φοιτητική και ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και με ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία, το νέο σχέδιο νόμου δίνει τέλος στην ανομία και στην ασυδοσία που επικρατεί σε μια σειρά από ιδρύματα σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το νέο σώμα Πανεπιστημιακής φύλαξης ήρθε για να αποκαταστήσει το χαμένο αίσθημα ασφάλειας στους Πανεπιστημιακου χώρους και να εξαλείψει τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα βίας σε όλες τις εκφάνσεις της.

Το καλύτερο «φάρμακο» για τις παθαγένειες των ελληνικών ιδρυμάτων είναι η πρόληψη.

Ίσως το πιό δραστικό μέτρο στην προσπάθεια αυτή είναι η ελεγχόμενη είσοδος, που αποτελεί δεδομένο για την συντριπτική πλειοψηφία των Πανεπιστημίων του ανεπτυγμένου κόσμου εδώ και δεκαετίες. Ο έλεγχος εισόδου θα διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και θα αποτρέψει τους λίγους γνωστούς-αγνώστους να συνεχίσουν να λειτουργούν σε βάρος του συνόλου του φοιτητικού κόσμου και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Όσον αφορά τον τελευταίο πυλώνα του νομοσχεδίου, το όριο φοίτησης έρχεται για να εκσυγχρονίσει και να κάνει ανταγωνιστική την τριτοβάθμια εκπαίδευση και ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως κινητήριος μοχλός για τον Έλληνα φοιτητή. Έχοντας ως στόχο την προστασία και την ίση μεταχείριση όλων των φοιτητών,το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει ειδική μέριμνα στους αδυνάμους, καθώς και στους εργαζόμενους φοιτητές δίνοντας τους μεγαλύτερο περιθώριο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους κατά περίπτωση. Το ίδιο ισχύει και για τους ήδη σπουδάζοντες.

Εν συνόλω ,το νέο νομοσχέδιο δημιουργεί τις δομές για ένα σύγχρονο και ασφαλές Πανεπιστήμιο το οποιό θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και θα αποτελέσει το θεμέλιο όχι μόνο της Παιδείας αλλά και ολόκληρης της Έλλάδας του μέλλοντος

* Ο Κάρολος Σκιάνης, τελειόφοιτος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Γραμματέας ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Αθήνας.

Share.

Comments are closed.