"Σφαίρα" θα πηγαίνει η οικονομία έως το 2025 με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 4,3%, λόγω έκρηξης των επενδύσεων και των εξαγωγών

0

Μέσο ρυθμό ανάπτυξης 4,3% του ΑΕΠ για την πενταετία 2021-2025, η οποία θα στηριχθεί στην αύξηση των επενδύσεων κατά 88,4% και των εξαγωγών 43,1%, προβλέπει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025 που παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ειδικότερα, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας αναμένεται φτάσει για φέτος στο 3,6% του ΑΕΠ, στο 6,2% το 2022, στο 4,4% το 2023, στο 4,1% του ΑΕΠ το 2024 και στο 3,3% το 2025. Η ανάπτυξη θα έχει οδηγό τις δημόσιες επενδύσεις που αναμένεται να αυξηθούν για την πενταετία κατά 88,4%, την αύξηση της τελικής ζήτησης σωρευτικά κατά 10% και τις εξαγωγές οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν σωρευτικά κατά 42,5% την ίδια περίοδο.

Η αύξηση των επενδύσεων με μοχλό τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης αναμένεται να αυξηθούν φέτος κατά 7%, ενώ το 2022 αναμένεται να αυξηθούν σε ύψος ρεκόρ κατά 30,3% για να συνεχίσουν να αυξάνονται κατά 12,3% το 2023, κατά 10,8% το 2024 και κατά 7,4% το 2025. Το ίδιο διάστημα η απασχόληση θα αυξηθεί σωρευτικά κατά 5,8% και η ανεργία αναμένεται να μειωθεί συνολικά κατά 5,2%, από το 16,3% φέτος στο 11,1% το 2025.

Ο υπουργός Οικονομικών επανέλαβε τους 5 στρατηγικούς μεσοπρόθεσμους στόχους της οικονομικής πολιτικής:

  1. Τους υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης με αρχή το 2021.
  2. Την έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας το 2022.

3 Την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσα στο 2024.

  1. Την Η επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας και ικανοποιητικών πρωτογενών πλεονασμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπεται δημοσιονομική βελτίωση από το 2022 και ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023.
  2. Την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδα μέσα στο 2023.

Με βάση την παρουσίαση του κ. Σταϊκούρα, υπάρχει δυνατότητα υψηλής πιστωτικής επέκτασης μέσα από τρεις παρεμβάσεις:

Α. Τον νόμο για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας. Ηδη, 19.977 μοναδικά ΑΦΜ έχουν κάνει ενεργή αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, εκ των οποίων:

- 11.852 μοναδικά ΑΦΜ έχουν ενεργή οριστικοποιημένη αίτηση και αναμένουν στοιχεία πιστωτών.

- 8.125 μοναδικά ΑΦΜ έχουν ενεργή μη οριστικοποιημένη αίτηση.

Β. Την κινητοποίηση επιπλέον πόρων για τραπεζικό δανεισμό από τον "φάκελο" δανείων στο πλαίσιο του "Ελλάδα 2.0" (12,7 δισ. ευρώ).

Γ. Την εξυγίανσης των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών και τη μείωση, περαιτέρω, του αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με επέκταση και παράταση του Προγράμματος "ΗΡΑΚΛΗΣ".

Επίσης, προωθείται το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και μεταρρυθμίσεων. Συγκεκριμένα προχωρά:

- Η αξιοποίηση περιφερειακών λιμένων και μαρίνων.

- Η Σύμβαση παραχώρησης σε Εγνατία Οδό και η προετοιμασία διαγωνισμού επέκτασης παραχώρησης της Αττικής Οδού.

- Η αξιοποίηση ακινήτου στις Γούρνες.

- Το "Κυβερνητικό πάρκο" / ΠΥΡΚΑΛ.

- Η υλοποίηση σχεδίων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης κεφαλαιαγοράς.

- Τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής μέσω εκσυγχρονισμού των φορολογικών ελέγχων.

- Η υλοποίηση της λογιστικής μεταρρύθμισης.

- Η επισκόπηση δαπανών, κατάρτιση προϋπολογισμού επιδόσεων και "green budgeting”.

- Μέτρα ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

- Η δημιουργία Δημόσιου Γραφείου Πιστώσεων (Public Credit Bureau) και Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων (Central Credit Registry).

- Η διασφάλιση υφιστάμενου καθεστώτος των ελληνικών κρατικών χρεογράφων.

-Η ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης των κεφαλαιαγορών.

- Η αναμόρφωση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

- Η διαμόρφωση ενός νέου διεθνούς πλαισίου για τη φορολόγηση των πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΟΟΣΑ).

- Η ομαλή μετάβαση σε ρεαλιστικά πρωτογενή πλεονάσματα και δημοσιονομικούς στόχους.

Κατά την παρουσίαση τοιυ Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Σταθερότητας στο υπουργικό συμβούλιο, ο υπουργός Οικονομικών επανέλαβε την σταθερή θέση του οικονομικού επιτελείου για αξιοποίηση δυνητικού διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου, που κατά περίπτωση θα προκύπτει από τον συνδυασμό του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και των νέων στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων, που θα γίνουν γνωστοί σε μεταγενέστερο χρόνο όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές συζητήσεις για τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, με στόχο την περαιτέρω μείωση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Share.

Comments are closed.