Σπ. Λιβανός: Πόροι 375 εκατ. ευρώ για Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και θάλασσα

0

Το φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας για την περίοδο 2021-2027, ύψους 375 εκατ. ευρώ, έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, Θάλασσας και Υδατοκαλλιεργειών και θα αποτελέσει το υποστηρικτικό εργαλείο, που θα συνδράμει αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π.) καθώς και της Θαλάσσιας Πολιτικής και θα είναι το κύριο μέσο για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ε.Ε. στο πεδίο της διακυβέρνησης των θαλασσών.

Οι 4 προτεραιότητες του προγράμματος συνοψίζονται στην προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων, στην προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και, κατά συνέπεια, η συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ένωση, στην ενθάρρυνση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων, και προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση ασφαλών, προστατευμένων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός δήλωσε ότι "στόχος είναι η μετάβαση σε μια βιώσιμη, ανταγωνιστική, γαλάζια και παράλληλα φιλική προς το περιβάλλον οικονομία", ενώ ο υφυπουργός Σίμος Κεδίκογλου τόνισε ότι "οι στόχοι για την περίοδο 2021-2027 δρομολογούνται σε μια πιο πράσινη Ευρώπη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων της κυκλικής οικονομίας".

Share.

Comments are closed.