Στα 381 δισ. ευρώ... εκτοξεύτηκε το δημόσιο χρέος στο α΄ τρίμηνο του έτους!

0

Στα 381 δισ. ευρώ ή σχεδόν στο 230% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος εκτινάχθηκε το δημόσιο χρέος κατά το α΄ τρίμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στο τέλος του περασμένου Μαρτίου το συνολικό χρέος της χώρας εκτοξεύτηκε 380,80 δισ. ευρώ, ή στο 229,6% του ΑΕΠ, που αποτελεί νέο αρνητικό ρεκόρ. Η εξέλιξη του χρέους κατά τον ένα χρόνο της πανδημίας είναι εξαιρετικά δυναμική και είναι ενδεικτικό ότι μέσα σε ένα χρόνο σημειώθηκε αύξηση κατά 18,97 δισ. ευρώ, η οποία αντανακλά τον αυξημένο δανεισμό του δημοσίου, λόγω των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2020, το χρέος αυξήθηκε μέσα στο πρώτο τρίμηνο κατά 6,79 δισ. ευρώ, λόγω των νέων εκδόσεων ομολόγων. Η αύξηση του δημοσίου χρέους θα ήταν ταχύτερη, εάν το δημόσιο δεν διέθετε από το 2018 ισχυρό ταμειακό απόθεμα, πάνω από 35 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό ένα τμήμα έχει δαπανηθεί, αλλά είναι άγνωστο πόσο, όπως είναι και άγνωστο το ακριβές τμήμα των ταμιακών διαθεσίμων.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών και του ΟΔΔΗΧ, από το σύνολο του χρέους, 380,80 δισ. ευρώ, ποσό ύψους 244,3 δισ. ευρώ, προέρχεται από τα δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης (ΕΤΧΣ, ΕΜΣ και ΔΝΤ). Η ονομαστική αξία των ομολόγων που κυκλοφορούν στις αγορές ανέρχονται σε 74,28 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των εντόκων γραμματίων που ανακυκλώνονται ανά τρίμηνο, εξάμηνο και έτος είναι 12,2 δισ. ευρώ. Επίσης στο χαρτοφυλάκιο του χρέους υπάρχουν ακόμη, «λοιπά δάνεια από το εξωτερικό» ύψους 10,8 δισ. ευρώ ύψους, καθώς και άλλα μικρότερης αξίας δάνεια όπως από την Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν στο ακαθάριστο δημόσιο χρέος ή Χρέος Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο διαφέρει από το Χρέος Γενικής Κυβέρνησης, που αποτελεί τον δείκτη παρακολούθησης των επιδόσεων των κρατών. Σύμφωνα με τον ορισμό της Eurostat, από το συνολικό ακαθάριστο χρέος αφαιρούνται τα κρατικά ομόλογα που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία και οι ΟΤΑ καθώς και άλλοι δημόσιοι φορείς. Πρόκειται για το λεγόμενο ενδοκυβερνητικό χρέος, το οποίο πλησιάζει τα 20 δισ. ευρώ. Επιπλέον, στο Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης περιλαμβάνονται και περίπου 13 δισ. ευρώ που αφορούν σε κέρματα και επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα των νομικών προσώπων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του χρέους υπολογίζονται επί του συνολικού χρέους και όχι μόνο στο τμήμα του χρέους Γενικής Κυβέρνησης.

Share.

Comments are closed.