Στο Εθνικό Τυπογραφείο προκήρυξη για 48 μόνιμες θέσεις

0

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 10K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα οκτώ (48) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Ειδικότητες:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Share.

Comments are closed.