Συνήγορος του καταναλωτή: Όχι υπέρογκες χρεώσεις στις υπερβάσεις του προγράμματος

0

Το έντονο θεσμικό ενδιαφέρον του Συνήγορου του Καταναλωτή για την πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να προχωρήσει σε τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Γενικών Αδειών, που αφορά στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξέφρασε ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής κ. Λευτέρης Ζαγορίτης.

Οι παρατηρήσεις του Συνήγορου του Καταναλωτή εστίασαν, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα των μονομερών τροποποιήσεων συμβατικών όρων και στην πρόληψηυπέρογκων χρεώσεων των συνδρομητών λόγω υπέρβασης του προγράμματός τους.

Ιδιαίτερα ως προς το τελευταίο αυτό ζήτημα, ο Συνήγορος κάνει παρατηρήσεις για τη δυνατότητα της πρόληψης υπέρογκων χρεώσεων των συνδρομητών μέσω της επιλογής από πλευράς τους της δυνατότητας διακοπής της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο λογαριασμός υπερβαίνει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έθεσε επίσης την ανάγκη για μέριμνα αναφορικά με τους ανήλικους χρήστες κινητών συνδέσεων και τις υπερβάσεις κατανάλωσης που σημειώνονται από αυτούς με δυσβάστακτα οικονομικά αποτελέσματα για τους γονείς τους.

Share.

Comments are closed.