Σύνταξη δημοσίων υπαλλήλων: Ποια είναι σήμερα τα όρια «εξόδου»

0

Το «καθεστώς» των ορίων ηλικίας για σύνταξη στο Δημόσιο, έχει ως εξής:

 • Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 με 25ετία ως το 2010
Με 35 έτη και ηλικία 58 Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 58,5
το 2016 59
το 2017 59,5
το 2018 60
το 2019 60,5
το 2020 61
το 2021 61,5
το 2022 62 και 40 έτη

Για την 35ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας και προϋπηρεσίας με ένσημα ΙΚΑ. Για την 25ετία γυναικών αναγνωρίζεται χρόνος τέκνων.

 • Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010.
Με 37 έτη Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2017 57,8
το 2018 58,6
το 2019 59,5
το 2020 60,3
το 2021 61,2
το 2022 62 και 40 έτη

Για την 37ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας.

 • Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2011
Με 36 έτη και ηλικία 58 Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2017 59,5
το 2018 60
το 2019 60,5
το 2020 61
το 2021 61,5
το 2022 62 και 40 έτη

Αναγνωρίζονται 4 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

 • Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2012
Με 37 έτη και ηλικία 59 Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61.3
το 2021 61,8
το 2022 62 και 40 έτη

Αναγνωρίζονται 5 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

 • Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο
Με ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 55
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67
 • Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο
Με ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 56,6
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67

Ο γενικός «κανόνας»

Τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων του Δημοσίου καθορίζονται με βάση την ημερομηνία πρόσληψης, τη χρονιά που έχουν 25ετία και το έτος που συμπληρώνουν τον συνολικό κατά περίπτωση χρόνο ασφάλισης (35, 36, 37 έτη) μαζί με την παλιά ηλικία που θα έπαιρναν σύνταξη (π.χ. 55, 58 ή 59).

«Έως το τέλος του 2021»

Ως το τέλος του 2021 οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου «κλειδώνουν» πλήρη σύνταξη πριν από τα 62 ως εξής:

 1. Υπάλληλοι (άνδρες – γυναίκες) που προσλήφθηκαν μετά το 1983 με 25ετία ως το 2011 βγαίνουν από 58,6 ως 61,6 ετών εφόσον συμπλήρωσαν 35ετία ή 36ετία και ηλικία 58 στο διάστημα από 19/8/2015 ως Δεκέμβριο 2021. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που έχει φέτος την 35τία και έκλεισε τα 58 το 2020 θα πάρει σύνταξη στα 61,6, χωρίς να τον επηρεάσουν οι αλλαγές του 2022.
 2. Υπάλληλοι (άνδρες – γυναίκες) που προσλήφθηκαν μετά το 1983, αλλά είχαν και ένσημα εκτός Δημοσίου πριν από το 1983 και συμπληρώνουν 25ετία ως το 2010 μπορούν να αποχωρήσουν όταν συμπληρώσουν 37 έτη ασφάλισης σε ηλικίες μικρότερες και από τα 60! Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με ένσημα ΙΚΑ πριν από το 1983 και Δημοσίου μετά το 1983 που συμπληρώνει 37 έτη ασφάλισης το 2021 θα αποχωρήσει με όριο ηλικίας 61,2 ετών. Αν βάλει πλασματικά έτη από στρατιωτική θητεία θα έχει την 37ετία το 2019 και θα πάρει σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 5 μήνες.
 3. Υπάλληλοι (άνδρες – γυναίκες) που προσλήφθηκαν μετά το 1983 και συμπληρώνουν 25ετία το 2012 βγαίνουν εφόσον συμπληρώνουν 37ετία και ηλικία 59 στο διάστημα από 19/8/2015 ως Δεκέμβριο 2021. Στην κατηγορία αυτή τα 37 έτη συμπληρώνονται με εξαγορές 5 πλασματικών ετών συν τα πλασματικά έτη λόγω τέκνων, που είναι 1 έτος για ένα παιδί, 3 έτη με δύο παιδιά και 5 έτη από το τρίτο και άνω. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που έκλεισε φέτος τα 59 είχε 25ετία το 2012 αλλά συμπληρώνει την 37ετία το 2024, μπορεί να αναγνωρίσει 3 έτη για να βγει στα 61,8, αλλιώς θα αποχωρήσει μετά τα 62 αφού πρώτα συμπληρώσει και 40 έτη.
 4. Γονείς με πρόσληψη στο Δημόσιο πριν από το 1993 που συμπληρώνουν 25ετία τα έτη 2011 ή 2012 και έχουν ανήλικο τέκνο βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Για παράδειγμα, με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο και ηλικία 52 ετών το 2018 παίρνουν σύνταξη στα 60,2. Ενώ με 25ετία το 2012 και ηλικία 55 το 2018 θα βγουν στα 61.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αν οι παλιές ηλικίες συμπληρωθούν από 1ης/1/2022 και μετά, το νέο όριο ηλικίας θα είναι είτε 62 με 40ετία είτε 67 με λιγότερα χρόνια.

 • Με πρόσληψη πριν ή μετά το 1983 και 25ετία ως το 2010 οι άνδρες παίρνουν μειωμένη στα 60 και οι γυναίκες στα 55.
 • Με πρόσληψη πριν ή μετά το 1983 και 25ετία που συμπληρώνεται το 2011 άνδρες και γυναίκες παίρνουν μειωμένη σύνταξη με το όριο ηλικίας που είναι το 56ο έτος.
 • Με πρόσληψη πριν ή μετά το 1983 και 25ετία που συμπληρώνεται το 2012 άνδρες και γυναίκες παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 58ο έτος.

Μένει να διευκρινιστεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eleftherostypos.gr (Κ. Κατίκος) αν τα ίδια όρια για τη μειωμένη θα ισχύουν και από 1ης/1/2022.

Share.

Comments are closed.