Άδεια ειδικού σκοπού

Ειδήσεις

Τη δυνατότητα υποβολής του εντύπου Ε11.1 για τις άδειες ειδικού σκοπού μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας από τις 14 Σεπτεμβρίου (έναρξη σχολικού έτους…