εγασία

Δημόσιο

Στην πρόσληψη 4 ατόμων με την ειδικότητα του κτηνίατρου προχωρά η Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.…