Μείωση ενοικίων

Ειδήσεις

Συμψηφισμοί - αποζημιώσεις έρχονται για ιδιόκτητες ακίνητων που έχουν υποστεί υποχρεωτική μείωση ενοικίων. Το υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί νέο γύρο συμψηφισμών, μελλοντικών φορολογικών υποχρεώσεων με…