Πανεπιστήμια

Ειδήσεις

Τρεις βασικές αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο των υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Πρώτη, η καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα τμήματα των Πανεπιστημίων,…

Ειδήσεις

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της τελευταίας έκδοσης της έκθεσης της HSBC «Η αξία…