Τέσσερις θέσεις εργασίας στο δήμο Καλαμαριάς

0

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Καλαμαριάς.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021

Η κατανομή των θέσεων:

ΥΕ Εργατών ταφής – εκταφής 2

ΥΕ Εργατών καθαριότητας 2

Share.

Comments are closed.