Θέσεις εργασίας για 96 υποψηφίους σε νέα προκήρυξη

0

Με 96 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα μεγάλος φορέας.

Συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της και για ένα 1 έτος . Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1

ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας 3

ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 65

ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών 12

ΔΕ Οδηγών Δ’ κατηγορίας 5

ΔΕ Τεχνιτών (Οικοδόμων) 2

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 3

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών 2

ΔΕ Μαγείρων 1

ΤΕ Νοσηλευτών 2

Share.

Comments are closed.