Θέσεις εργασίας στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών

0

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών προκηρύσσει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (03) μηνών και με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (03) μήνες ακόμα.

1 ΠΕ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ/ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ’)

Share.

Comments are closed.