Θέσεις εργασίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

0

Την πρόσληψη 27 υπαλλήλων προωθεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την υπογραφή της και έως 12 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 30 Δεκεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως τις 8 Ιανουαρίου του 2021.

Η κατρανομή των θέσεων:

ΥΕ Καθαριστριών 27

Προσόντα

Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980

Εμπειρία ενός τουλάχιστον έτους

Ηλικία 18 - 65

Χρόνος ανεργίας

Εμπειρία

Αριθμός ανηλίκων τέκνων

Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά

Φωτοτυπία ταυτότητας

Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Βεβαίωση ΟΑΕΔ.

Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης

Βεβαίωση εμπειρίας

Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (ΑμεΑ)

Share.

Comments are closed.